Disclaimer

Deze website en de te downloaden brochure is met de meeste zorg door Chronos Vastgoed B.V. opgesteld.
Tot het moment waarop de verkoopbrochure en/of de website als formeel contractstuk aan de koopovereenkomst is toegevoegd, kunnen derden hieraan geen rechten ontlenen.
Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.
Alle genoemde prijzen zijn Kosten Koper en exclusief B.T.W. tenzij anders vermeld.
De kleuren en afbeeldingen van de gepubliceerde Artist Impressies en overige verbeeldingen geven een zo goed mogelijk beeld van het nieuw te bouwen project.
Gestippelde elementen in de verkoopbrochure zijn kopersopties welke niet zijn meegenomen in de genoemde prijzen.
Aan de impressies en afbeeldingen welke in de website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend